یکی از سخت ترررررررین کارا برا من مدیریت و برنامه ریزیه شرایطیه که واسم پیش میاد
اووووف ینی مرگگگگمه
تا بگذره هزار بار میمیرم و زنده میشم

الان هم تو اینچنین موقعیتیم -_-
خدایااااا هلــــــــپ می