سر کلاس بتن آرمه نشستم و دارم این پست و ثبت میکنم :| 

ردیف دوم سمت چپ لش کردم نشستم :)) سلام