کراش جذابم سیگار نمیکشه :))) جیگر بامزه ی هات ^^ 

اهنگای ترکی هم گوووووش میده ^^ از پسرای فارس خیلی کم پیش میاد اهنگ ترکی گوش بدن 

اصا این یدونس 🧡