این ترم مشروطیتم حتمی بود

تا همین دو سه روز پیش هم داشتم برنامه میریختم که چطوری 14 واحد و مفید بردارم

تا اینکه تلاش واقعیم برا درس فولاد نجاتم داد ... تنها درسی بود که براش وقت گذاشتم و خوندم چون خیـــــــــــــــــــلی همگی ازش میترسیدیم و نمرم هم بالاتر از اکثریت شد ^^ اونم با اون استــــــــاد که حرررررف نداره از لحاظ بار علمیش ^^ ذتس ایت =))


خدایا مرسی و شکرت یه عالمه ^^ جبران میکنم