ینی من گح بخوررررررم رو کسی کراش عمیق داشته باشم وقـتی اینجوری تنهایی حالم انــــــــــــقدر خوبه :))

نمیدونین چقـــدر این ترم تغییر کردم چقدرر قوی شدم و ترسم کمتر شده و دنیا به پشممه ^_^

کلا شادم