از اونجایی که اعصاب اینجور روابط و ندارم

میرم که خیلی منطقی تمومش کنم :))

اخیرا خیلی شیطون بودم .. بنظرم کافیه دیگه :))