الان دقیقا در مرحله ای ام که اون دیالوگ sidney به vee توی فیلم nerve به من تعلق میگیره

" little Vee finally speaking her mind "

فارسیش : وی کوچولو بلخره داره زبون باز میکنه