عاغااااا من از کِـــیه دارم میگم محمود کاش زودتر ازدواج کنه راحت شم

از کِـــیه !

چرا نمیکنه واقعاااااااااااااااا چرااااااااااااااااااااا