هیچی بدتر از این نیست که مجبور به انجام کاری کننت که دوست نداری ! توی خونواده هم اعصاب خوردیش بیشتره
برای نمونه : مجبورت کنن ازدواج کنی وقتی حس میکنی وقتش نیست ، اونم با شخصی که علاقه ای بهش نداری :)

چه جنگ اعصابی بدتر از این

اینکه یکی از دلایل اجبارشون سخت بودن دادن خرجیت باشه دیگه یه وضیه
یکی از بزرگ ترین نگرانیات باید این باشه که بعد تموم شدن دانشگاه چه خاکی تو سرت بریــزی :)