تو اوج گرونـی و بی پولی فقط من میتونم یه سفارش برا یه دوست عزیزی که خیلی وخته ازش خبری ندارم ثبت کنم :|

بلخره این دفتر طراح ـیه کوفتی رو سفارش دادم و تا یک هفته دیگه آماده میشه و تا سه روز بعدش به شهر نور ارسال و نمیدونم چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز بعدش به دست دوست عزیز رسونده میشه :|