من هرچقدم تو هر زمینه ای روشنفکر باشم یچیزی رو اصلا نمیتونم تحمل کنم و اونم رابطه ی بین پسر و پسر ـه

البته به گـِی ها احترام میذارم و هیچوقت مسخرشون نمیکنم و نخواهم کرد فقط اینکه نمیتونم حسی نداشته باشم به این قضیه .. وقتی یکی فیلمی با این مضمون بهم معرفی میکنه نمیتونم برم نگا کنم و ازون بدتر به فیلم اجازه بدم احساساتمو برانگیخته کنه (sorry my friend) فوقش مثلا بتونم پوکر فیس بمونم تا اخرش !